Plantering

bild_18

Det vanligaste och bästa sättet att föryngra en skog är plantering. Att sätta de 15 centimeter höga plantorna så snabbt som möjligt efter avverkning ger bästa möjliga start på den nya skogen. Hos oss får du hjälp med allt från planeringen till utförandet av arbetet.

Vi har kunnig personal som kan leda dig i frågor kring planteringen. När och hur en planta ska sättas är viktigt att besvara innan arbetet inleds. Vare sig du bistår med egna plantor eller köper plantor av oss, utför vi sedan planteringen så effektivt och noggrant som möjligt. Varje år sätter vi ungefär 1,5 miljoner plantor. En väl utförd plantering ger ungskogen stora möjligheter att växa sig stor och lönsam.