Röjning

bild_06

Från att en ungskog planteras till att den är färdig för avverkning bör du röja skogen med jämna mellanrum. Genom att ta bort den växtlighet som inte kommer generera avkastning hindrar du oönskade växter att ta näring från de träd som du vill ska växa sig stora.

Vi sköter mer än gärna röjning åt dig. Våra arbetslag har stor kunskap och erfarenhet, något som behövs då det finns olika typer av röjning beroende på hur skogen ser ut och hur gammal den är.

En första röjning bör genomföras när plantorna har hunnit växa sig upp till brösthöjd. En sådan röjning brukar kallas lövröjning. Redan vid den första röjningen kan du räkna med att intäkterna på din skog kommer att öka.

Den andra röjningen kallas slutröjning och sker ungefär 15 år efter att skogen har planterats. Det är då du bestämmer hur din skog ska se ut i framtiden och vilka träd du vill ha kvar till avverkningen. I vissa fall kan det även behövas en röjning mellan lövröjningen och slutröjningen.

När skogen har växt till sig och blivit ungefär 25 år gammal är det dags för avverkning. Innan avverkning rekommenderar vi att göra en förröjning. Det hindrar nämligen stopp i maskinerna och frigör skogsarbetarnas sikt, vilket i sin tur leder till en smidigare avverkning som håller kostnaderna nere rejält.