Vilthägn

bild_24

För att ge plantor en bra start på livet gäller det att skydda dem från vilt. Ett sätt att hålla rådjur och älg borta är att sätta upp ett vilthägn. Vilthägnet stänger ute djuren helt och låter plantorna växa ostört. Vissa plantor är särskilt utsatta, speciellt hybridasp och ekskog. Vi kan bidra med allt material du behöver för att sätta upp ett fullt fungerande vilthägn. Vi kan också sätta upp vilthägnet åt dig på ett korrekt sätt som inte skadar skogen eller förändrar djurens levnadsmönster.

Ett annat sätt att skydda plantan är viltbehandling. Läs mer om det här.